ΤΟ ίδρυμα "ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ" στο σχολειό μας...

2014-02-14 09:05

Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ. του ιδρύματος "Μποδοσάκη" το οποίο ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας (από  23.01.2013) και ενέκρινε τη δωρεά  ενός φωτοτυπικού μηχανήματος συνολικής αξίας 1.300 €. Το  φωτοτυπικό μηχάνημα  (RICOH  Aficio 3030) παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε την Τετάρτη 12/02/2014 στο σχολείο μας.  Με την παραπάνω προσφορά εξοπλιστήκαμε τουλάχιστον για πέντε χρόνια,  μιας και το υπάρχον φωτοτυπικό μηχάνημα είχε φτάσει στα όριά του, η  συντήρησή του ήταν πολυδάπανη και η ποιότητα των φωτοαντιγράφων μέτρια. 

Ελπίζουμε  κι άλλα ιδρύματα να μιμηθούν το ίδρυμα "ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ" και να  βοηθήσουν το δημόσιο σχολείο στους χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε. 

 

                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

                                         ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ