Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Αγγλικών...

2014-11-05 20:55

Στις 4/11/2014  τοποθέτήθηκε από την Α΄ Διεύθυνση  Π.Ε. Αθήνας  η εκπαιδευτικός κ. Παλιού  Ουρανία  (καθηγήτρια Αγγλικών) στη  σχολική μας μονάδα.  Έτσι τα προβλήματα μειώνονται  και  ευελπιστούμε άμεσα να ξεπεραστούν και τα εναπομείναντα. Στη συναδέλφισσα  της ευχόμαστε με την ανάληψη των καθηκόντων της: "Καλή σχολική χρονιά"  

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ