ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

2013-11-10 15:45

Συνεχίζεται η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας με:

  • "Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" εισηγήτρια κ. Κλωστράκη Γεωργία εκπαιδευτικός ΠΕ70 μεταπτυχιακό Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και υποψήφια Διδάκτωρ  του ΕΚΠΑ - Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013, στις 12:30 στην αίθουσα Η/Υ¨     Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  1. τεχνικές ανάπτυξης ομάδας με την αξιοποίηση και του youtube,
  2.  σενάριο,
  3.  πρακτική από τους ίδιους (θα μας πάρει περισσότερο χρόνο).                                                                                               

 

  • "Αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς" εισηγητής κ. Χρηστάκης Κώστας επίτιμος πάρεδρος (ε.τ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013,  στις 12:30 στην αίθουσα Η/Υ¨