Διαδραστικές επιστημονικές προσομοιώσεις

2014-03-25 19:23

Χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα  java

https://phet.colorado.edu/el/